Odgađanje alzheimerove bolesti

Za zdravije sutra

Znanstvenici istražuju više od 100 novih lijekova koji bi oboljelima omogučili samostalniji život.

Postojeće terapije se bave samo simptomima Alzheimerove bolesti, za koju se pretpostavlja da je uzrokovana nakupljanjem plakova u mozgu. Trenutačno se razvijaju nove terapije za rane ili blage oblike bolesti, gdje simptomi još uvijek nisu vidljivi. Ovi novi tretmani imaju potencijal da odgode početak i / ili progresiju Alzheimerove bolesti smanjivanjem ili čak sprječavanjem nakupljanja plakova.

Odgađanje alzheimerove bolesti

Za zdravije sutra

Znanstvenici istražuju više od 100 novih lijekova koji bi oboljelima omogučili samostalniji život.

Postojeće terapije se bave samo simptomima Alzheimerove bolesti, za koju se pretpostavlja da je uzrokovana nakupljanjem plakova u mozgu. Trenutačno se razvijaju nove terapije za rane ili blage oblike bolesti, gdje simptomi još uvijek nisu vidljivi. Ovi novi tretmani imaju potencijal da odgode početak i / ili progresiju Alzheimerove bolesti smanjivanjem ili čak sprječavanjem nakupljanja plakova.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Europska istraživačka farmaceutska industrija