Više bezbolnih dana za osobe s migrenama

Za zdravije sutra

Novi tretmani koji koriste inhibitore CGRP-a nude novu nadu kod bolesnika s migrenom dajući im priliku da ponovno preuzmu kontrolu nad svojim životom i poboljšaju kvalitetu života. CGRP inhibitori pružit će novu priliku bolesnicima s migrenom, smanjujući broj i težinu napadaja migrene.

Novim terapijama u razvoju ublažit će se napadaji migrene i pacijentima omogućiti kvalitetniji život.

Više bezbolnih dana za osobe s migrenama

Za zdravije sutra

Novim terapijama u razvoju ublažit će se napadaji migrene i pacijentima omogućiti kvalitetniji život.

Novi tretmani koji koriste inhibitore CGRP-a nude novu nadu kod bolesnika s migrenom dajući im priliku da ponovno preuzmu kontrolu nad svojim životom i poboljšaju kvalitetu života. CGRP inhibitori pružit će novu priliku bolesnicima s migrenom, smanjujući broj i težinu napadaja migrene.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Europska istraživačka farmaceutska industrija