Rak krvi ne odustaje tek tako. Nećemo ni mi.

Rak krvi: što je potencijalni pomak u liječenju?

U terapiji CAR-T stanicama, znanstvenici navode imunološke stanice da ciljaju određene vrste raka krvi, koristeći vlastitu imunološku obranu tijela kako bi se borilo protiv raka. Uzorak pacijentovih T-stanica se uzme iz njegove krvi i genetski modificira u laboratoriju kako bi se dodali senzori (Chimeric Antigen Receptors) koji traže određene rakove. Stanicama se dozvoljava da se množe, prije nego što se vrate natrag u pacijenta, gdje im novi receptori antigena omogućuju da ciljaju i unište stanice raka. Početni uzorak krvi može se uzeti u bilo kojem obliku.

Nema predaha dok liječenje CAR-T stanicama ne pomogne pacijentima da izbjegnu cjeloživotno liječenje.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Kako će to pomoći pacijentima?

Trenutni tretman agresivnom kemoterapijom ima ozbiljan učinak na kvalitetu života pacijenata, tijekom i nakon liječenja. Oko 50% pacijenata će recidirati, ostavljajući im nekoliko mogućnosti liječenja. Liječenje CAR-T stanicama nudi potencijal liječenja raka u slučajevima kad su opcije ograničene i stoga može spasiti živote pacijenata koji se tako liječe, čime se očekivani životni vijek povećava za skoro 70 godina.

Kolikom broju pacijenata to može pomoći?

Svake se godine dijagnosticira oko 44.000 novih slučajeva raka krvi. Globalno u 2013. godini, oko 600.000 ljudi je umrlo od raka krvi. Procjene ukazuju da bi, ako se ostvari obećanje liječenja CAR-T stanicama, broj spašenih života mogao iznositi 9.400 i 300.000 životnih godina za bolesnike u EU s dijagnozom postavljenom u 2020. godini.

Saznaj više

Nema predaha dok liječenje CAR-T stanicama ne pomogne pacijentima da izbjegnu cjeloživotno liječenje.

Kako će to pomoći pacijentima?

Trenutni tretman agresivnom kemoterapijom ima ozbiljan učinak na kvalitetu života pacijenata, tijekom i nakon liječenja. Oko 50% pacijenata će recidirati, ostavljajući im nekoliko mogućnosti liječenja. Liječenje CAR-T stanicama nudi potencijal liječenja raka u slučajevima kad su opcije ograničene i stoga može spasiti živote pacijenata koji se tako liječe, čime se očekivani životni vijek povećava za skoro 70 godina.

Kolikom broju pacijenata to može pomoći?

Svake se godine dijagnosticira oko 44.000 novih slučajeva raka krvi. Globalno u 2013. godini, oko 600.000 ljudi je umrlo od raka krvi. Procjene ukazuju da bi, ako se ostvari obećanje liječenja CAR-T stanicama, broj spašenih života mogao iznositi 9.400 i 300.000 životnih godina za bolesnike u EU s dijagnozom postavljenom u 2020. godini.

Saznaj više

Europska istraživačka farmaceutska industrija