Bolji izgledi za oboljele od raka pluća

Za zdravije sutra

Kombinacijsko liječenje koristi više lijekova s različitim načinima djelovanja kako bi se povećale šanse da se rak bolesnika drži pod kontrolom ili čak izliječi. Kombinacije mogu uključivati imunoterapije, koje poboljšavaju imunološki odgovor bolesnika i ciljanu terapiju koja uništava stanice raka ili sprječava njihovo širenje. Kombinacija ovih terapija obećava postizanje vrhunskih ishoda u usporedbi s pojedinačnim lijekovima koji se koriste u izolaciji.

Kombinacijska terapija mogla bi spriječiti smrt 30 tisuća oboljelih od raka pluća nemalih stanica.

Bolji izgledi za oboljele od raka pluća

Za zdravije sutra

Kombinacijska terapija mogla bi spriječiti smrt 30 tisuća oboljelih od raka pluća nemalih stanica.

Kombinacijsko liječenje koristi više lijekova s različitim načinima djelovanja kako bi se povećale šanse da se rak bolesnika drži pod kontrolom ili čak izliječi. Kombinacije mogu uključivati imunoterapije, koje poboljšavaju imunološki odgovor bolesnika i ciljanu terapiju koja uništava stanice raka ili sprječava njihovo širenje. Kombinacija ovih terapija obećava postizanje vrhunskih ishoda u usporedbi s pojedinačnim lijekovima koji se koriste u izolaciji.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Europska istraživačka farmaceutska industrija