Rak pluća nikad ne miruje. Ne mirujemo ni mi.

Rak pluća nemalih stanica: što je potencijalni pomak u liječenju?

Kombinacijsko liječenje koristi više lijekova s različitim načinima djelovanja kako bi se povećale šanse da se rak bolesnika drži pod kontrolom ili čak izliječi. Kombinacije mogu uključivati imunoterapije, koje poboljšavaju imunološki odgovor bolesnika i ciljanu terapiju koja uništava stanice raka ili sprječava njihovo širenje. Kombinacija ovih terapija obećava postizanje vrhunskih ishoda u usporedbi s pojedinačnim lijekovima koji se koriste u izolaciji.

Korištenje kombinacijskog liječenja povećava njihovu snagu, pomažući osobama s karcinomom pluća da dulje žive; nema predaha dok se rak pluća nemalih stanica ne uspije staviti pod kontrolu ili čak izliječiti.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Kako će to pomoći pacijentima?

Kemoterapija ostaje standardni lijek za većinu pacijenata koji zbog svoje toksičnosti može imati značajan utjecaj na kvalitetu života. Kombinacijske terapije mogu značiti da se manje pacijenata mora oslanjati na ovaj oblik liječenja. Ove terapije bi također mogle produljiti živote bolesnika, povećati njihovu kvalitetu života, čak i ponuditi lijek bolesnicima kod kojih bi trenutno dijagnoza bila terminalna.

Kolikom broju pacijenata to može pomoći?

S oko 400.000 ljudi dijagnosticiranih svake godine u EU, rak pluća nemalih stanica (NSCLC) je treći najčešći oblik raka. Stope preživljavanja su loše; Samo 15% pacijenata živi više od 5 godina nakon dijagnoze. Kroz poboljšano liječenje kombinacijskom terapijom, u EU bi se moglo izbjeći 30.000 smrtnih slučajeva. Poboljšane stope preživljavanja također će pomoći pacijentima u olakšavanju emocionalnog stresa i smanjiti brigu i financijski teret obiteljima.

Saznaj više

Korištenje kombinacijskog liječenja povećava njihovu snagu, pomažući osobama s karcinomom pluća da dulje žive; nema predaha dok se rak pluća nemalih stanica ne uspije staviti pod kontrolu ili čak izliječiti.

Kako će to pomoći pacijentima?

Kemoterapija ostaje standardni lijek za većinu pacijenata koji zbog svoje toksičnosti može imati značajan utjecaj na kvalitetu života. Kombinacijske terapije mogu značiti da se manje pacijenata mora oslanjati na ovaj oblik liječenja. Ove terapije bi također mogle produljiti živote bolesnika, povećati njihovu kvalitetu života, čak i ponuditi lijek bolesnicima kod kojih bi trenutno dijagnoza bila terminalna.

Kolikom broju pacijenata to može pomoći?

S oko 400.000 ljudi dijagnosticiranih svake godine u EU, rak pluća nemalih stanica (NSCLC) je treći najčešći oblik raka. Stope preživljavanja su loše; Samo 15% pacijenata živi više od 5 godina nakon dijagnoze. Kroz poboljšano liječenje kombinacijskom terapijom, u EU bi se moglo izbjeći 30.000 smrtnih slučajeva. Poboljšane stope preživljavanja također će pomoći pacijentima u olakšavanju emocionalnog stresa i smanjiti brigu i financijski teret obiteljima.

Saznaj više

Europska istraživačka farmaceutska industrija