Sprječavanje infekcija

Za zdravije sutra

Mikrobiomske terapije mogu spriječiti ponavljanje infekcija uzrokovanih bakterijom Clostridium difficile. Broj oboljenja mogao bi se smanjiti za 90%.

Clostridium difficile je bakterija koja može uzrokovati simptome u rasponu od probavnih tegoba  do po život opasne upale debelog crijeva. Mikrobiomske terapije mogu spriječiti ponavljanje infekcija uzrokovanih bakterijom Clostridium difficile. Broj oboljenja mogao bi se smanjiti za 90%.

Sprječavanje infekcija

Za zdravije sutra

Mikrobiomske terapije mogu spriječiti ponavljanje infekcija uzrokovanih bakterijom Clostridium difficile. Broj oboljenja mogao bi se smanjiti za 90%.

Clostridium difficile je bakterija koja može uzrokovati simptome u rasponu od probavnih tegoba  do po život opasne upale debelog crijeva. Mikrobiomske terapije mogu spriječiti ponavljanje infekcija uzrokovanih bakterijom Clostridium difficile. Broj oboljenja mogao bi se smanjiti za 90%.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Europska istraživačka farmaceutska industrija