Za zdravije sutra

Inovativne terapije poboljšavaju kvalitetu života oboljelih smanjujući potrebu za intenzivnim, doživotnim liječenjem.

Europska istraživačka
farmaceutska industrija