Za zdravije sutra 2018-10-09T11:28:48+00:00

Za zdravije sutra

Inovativne terapije poboljšavaju kvalitetu života oboljelih smanjujući potrebu za intenzivnim, doživotnim liječenjem.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Europska istraživačka farmaceutska industrija