Alzheimerova bolest se nikad ne predaje. Nećemo ni mi.

Alzheimerova bolest: što je potencijalni pomak u liječenju?

Postojeće terapije se bave samo simptomima Alzheimerove bolesti, za koju se pretpostavlja da je uzrokovana nakupljanjem plakova u mozgu. Trenutačno se razvijaju nove terapije za rane ili blage oblike bolesti, gdje simptomi još uvijek nisu vidljivi. Ovi novi tretmani imaju potencijal da odgode početak i / ili progresiju Alzheimerove bolesti smanjivanjem ili čak sprječavanjem nakupljanja plakova.

Alzheimerova bolest jedna je od najvećih europskih kriza u javnom zdravstvu, ali nećemo se predati sve dok novi načini liječenja ne zaustave progresiju bolesti.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Kako će to pomoći pacijentima?

Trenutni tretmani djelotvorni su samo kod nekih pojedinaca i samo se bave pogoršanjem simptoma – pružanjem privremenog olakšanja za pacijente. Terapija koja mijenja bolest nudi potencijal da odgodi početak ili progresiju Alzheimerove bolesti, dajući pacijentima priliku da duže žive neovisno. Također omogućuje pacijentima da zadrže svoje kognitivne sposobnosti i osobnost duže, što znači više vremena sa njihovim prijateljima i obitelji. Očekuje se da će i kratka odgoda u nastanku ili progresiji Alzheimerove bolesti imati veliki utjecaj na kvalitetu života bolesnika, njihovih obitelji i njegovatelja.

Kolikom broju pacijenata to može pomoći?

Danas više od 10,5 milijuna bolesnika u Europi živi s demencijom, od čega je 60 do 80% Alzheimerova bolest. Očekuje se da će se taj broj gotovo udvostručiti u narednih 35 godina, zbog porasta i starenja stanovništva, dosegnuvši preko 18 milijuna do 2050. godine. Od 1998. do 2014. godine, ukinuta terapijska ispitivanja Alzheimerove bolesti nadmašila su odobrene lijekove za 30 naprema 1, što ilustrira visok rizik za ulaganje u istraživanje Alzheimerove bolesti. Nove rezultate kliničkih ispitivanja za liječenje Alzheimerove bolesti očekujemo 2018. godine.

Saznaj više

Alzheimerova bolest jedna je od najvećih europskih kriza u javnom zdravstvu, ali nećemo se predati sve dok novi načini liječenja ne zaustave progresiju bolesti.

Kako će to pomoći pacijentima?

Trenutni tretmani djelotvorni su samo kod nekih pojedinaca i samo se bave pogoršanjem simptoma – pružanjem privremenog olakšanja za pacijente. Terapija koja mijenja bolest nudi potencijal da odgodi početak ili progresiju Alzheimerove bolesti, dajući pacijentima priliku da duže žive neovisno. Također omogućuje pacijentima da zadrže svoje kognitivne sposobnosti i osobnost duže, što znači više vremena sa njihovim prijateljima i obitelji. Očekuje se da će i kratka odgoda u nastanku ili progresiji Alzheimerove bolesti imati veliki utjecaj na kvalitetu života bolesnika, njihovih obitelji i njegovatelja.

Kolikom broju pacijenata to može pomoći?

Danas više od 10,5 milijuna bolesnika u Europi živi s demencijom, od čega je 60 do 80% Alzheimerova bolest. Očekuje se da će se taj broj gotovo udvostručiti u narednih 35 godina, zbog porasta i starenja stanovništva, dosegnuvši preko 18 milijuna do 2050. godine. Od 1998. do 2014. godine, ukinuta terapijska ispitivanja Alzheimerove bolesti nadmašila su odobrene lijekove za 30 naprema 1, što ilustrira visok rizik za ulaganje u istraživanje Alzheimerove bolesti. Nove rezultate kliničkih ispitivanja za liječenje Alzheimerove bolesti očekujemo 2018. godine.

Saznaj više

Europska istraživačka farmaceutska industrija