Za zdravije sutra 2018-11-05T13:21:46+00:00

Za zdravije sutra

Inovativne terapije poboljšavaju kvalitetu života oboljelih smanjujući potrebu za intenzivnim, doživotnim liječenjem.

Europska istraživačka farmaceutska industrija

Europska istraživačka farmaceutska industrija